Hạch toán mua hàng hóa nhập khẩu

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 6 phút đọc

- Khi mua Hàng hóa Nhập khẩu – Căn cứ vàoTờ khai Hải quan, Kế toán tiến hành ghi sổ các bút toán: a) Hạch toán giá trị hàng Nhập khẩu: Nợ TK 156 – Giá trị Hàng hóa Nhập khẩu (tính theo tỷ giá của tờ khai hải quan nếu doanh nghiệp không thanh toán trước toàn bộ giá trị hợp đồng)đại lý thuế công minh Có TK 331 - Trường hợp thanh toán nhiều lần: + Nếu lãi về tỷ giá Hạch toán Nợ TK 156 Có TK 515 + Nếu lỗ về tỷ giá Hạch toán Nợ TK 635 Có TK 331 b) Hạch toán Thuế Nhập khẩu phải nộp của Hàng Nhập khẩu Nợ TK 156 Có TK 3333 –Thuế Nhập khẩu c) Hạch toán Thuế TTĐB của Hàng Nhập khẩu (nếu có) Nợ TK 156 Có TK3332 – Thuế Tiêu thụ đặc biệt Khi Nộp tiền về các loại thuế mà Hàng hóaNhập khẩu phải chịu (Thuế NK, TTĐB, GTGT hàng Nhập khẩu) các bạn hạch toán nhưsau: Ghi giảm Thuế NK của hàng Nhập khẩu phải nộp:

NợTK 3333

Có TK 1121 Ghi giảm Thuế TTDB của hàng Nhập khẩu phải nộp Nợ TK 3332 Có TK 1121 Thực hiện khấu trừ thuế GTGT hàng Nhập khẩu: khi nộp tiền thuế GTGT hàngnhập khẩu sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:đại lý thuế công minh

Nợ TK 33312

Có TK 1121

Nợ TK 1331

Có TK 33312 – Thuế GTGT Hàng Nhập khẩu

Ví dụ để các bạn có thể hiểu ró hơn về quy trình hạch toán ghi muahàng nhập khẩu:

Nhập khẩu 1 lô hàng máyđiều hòa, cụ thể: - 20 bộ Mã hàng A = 250 USD/bộ x 20 bộ = 5.000 USD, - 30 bộ Mã hàng B = 200 USD/bộ x 30 bộ = 6.000 USD. Tổng số tiền: = 5.000 + 6.000 = 11.000 USD. Trước đó: Ngày 1/5/2014 Công ty đã chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp sốtiền: = 11.000 x 20.000 = 220.000.00 (Tỷ giá ngày hôm đó là 20.000 VNĐ/USD).1 Nhưng đến ngày 10/5/2014 hàng mới về tới cảng. Tỷ giá ngày hôm đó lại là 21.000VNĐ/USD. Dựa vào tờ khai hải quan, invoice thì công ty phải đóng các loại thuếsau thì mới lấy được hàng: - Giá trị hàng nhập khẩu = 11.000 x 21.000 = 231.000.000 - Thuế nhập khẩu : 30% (áp dụng cho điều hòa)= 231.000.000 X 30% = 69.300.000 - Thuế GTGT: 10%= ( 231.000.000 + 69.300.000) x 10% = 30.030.000 Chú ý: Thuế Xuất nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu thì bên hải quan đã tínhrồi, các bạn chỉ dựa vào tờ khai hải quan để hạch toán. đại lý thuế công minh Sau khi đã lấy được hàng từ hải quan thì công ty còn trả thêm các khoản phísau: - Chi phí lưu kho tại Hải Phòng đã có thuế GTGT 10% là 1.870.000. - Chi phí vận chuyển từ Hải Phòng về Hà Nội là 2.200.000 đã bao gồmGTGT 10%.đại lý thuế công minh Cách hạch toán hàng nhập khẩu cụ thể như sau: a. Tính giá trị hàng nhập khẩu: Giá nhập kho = Giá hàng mua + Thuế nhập khẩu + Thuế TTĐB(nếu có) + Chiphí mua hàng. = 220.000.00 (Tính theo tỷ giá ngày thanh toán) + 69.300.000 (dựa vào tờkhai hải quan) + 1.700.000 + 2.000.000 (chi phí khác không có thuế GTGT)đại lý thuế công minh = 293.000.000 vnđ b. Cách hạch toán hàng nhập khẩu: + Hạch toán giá trị hàng nhập khẩu: Nợ TK 156 – 220.000.00 Có TK 331 - 220.000.00 Khi thanh toán tiền:đại lý thuế công minh Nợ TK 331 : 220.000.00 Có TK 112 : 220.000.00 c. Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu phải nộp: Nợ TK 156 : 69.300.000 Có TK 3333: 69.300.000 Chú ý: Thuế GTGT 10% ở trên tờ khai hải quan không ghi vào giá trịcủa hàng hóa. Khi nộp tiền thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ đượckhấu trừ thuế GTGT đầu vào). Nợ TK 33312: 30.030.000 Có TK 111, 112 : 30.030.000 - Khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu (khi đi nộp)đại lý thuế công minh Nợ TK 1331 : 30.030.000 Có TK 33312 : 30.030.000 d. Hạch toán các chi phí khác liên quan: - Chi phí lưu kho tại Hải Phòng: Nợ TK 156 : 1.700.000 Nợ TK 1331 : 170.000 Có TK 331 : 1.870.000 - Chi phí vận chuyển: Nợ TK 156 : 2.000.000 Nợ TK 1331: 200.000

Thông tin liên hệ
Thông tin liên hệ

Nguồn: Đại lý thuế công minh siêu tầm

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hạch toán thuế TNDN tạm tính

Hạch toán thuế TNDN tạm tính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo