Hồ sơ và thủ tục đăng ký, mua cổ phần, mua phần vốn góp

haivtca Tác giả haivtca 22/03/2015 4 phút đọc

I. Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư 2014, Hồ sơ đăng ký gốm vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung, không tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngpài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý với nhà đầu tư là tổ chức.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vồn góp
Hồ sơ, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vồn góp
II. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: Căn cứ vào Khoản 3 Điều 26 Luật Đầu tư 2014, thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp bao gồm: - Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên tại Sở Kế hoạc và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính. - Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do. Các bài viết liên quan: Góp vốn không dùng tiền mặt, Điểm mới về Thuế TNDN 2015, Thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thủ tục tạm dừng hoạt đông.., Giải thế doanh nghiệp.
Thông tin liên hệ
THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hạch toán mua xe vượt mức 1,6 tỷ

Hạch toán mua xe vượt mức 1,6 tỷ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo