Hạch toán thuế TNDN tạm tính

haivtca Tác giả haivtca 18/07/2024 6 phút đọc

Theo Thông Tư 151 /2014/TT-BTC

Điều17. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Điều12a.Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai TNDN tạm tính hàng quý.

Căn cứ vào quy định trên Doanh Nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN Tạm Tính mà tự xác định số thuế TNDN phải nộp.

>>>Xem thêm cách tính thuế TNDN tạm tính tại đây nhé!

Hạch toán Thuế TNDN Tạm Tính

1. Hàng quý, Căn cứ vào số thuế TNDN Tự Xác Định

Nợ TK 8211 - Chi phíthuế thu nhập doanh nghiệp.

CóTK 3334 - Thuế TNDN.

Khi mang tiền đi nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp vào NSNN

Nợ TK 3334 - Thuế TNDN

Cócác TK 111, 112,

2. Cuối năm tài chính,khi làm tờ khai quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

- Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanhnghiệp tạm tính ở các quý, kế toán bổ sung hạch toán thuế TNDN hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế TNDN.

CóTK 3334 - Thuế TNDN.

Khi mang tiền đi nộp thuế TNDN vào NSNN

Nợ TK 3334 - Thuế TNDN

Cócác TK 111, 112

- Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN tạm tính thì kế toán hạch toán giảm chi phí thuế TNDN như sau

Nợ TK 3334 - Thuế TNDN

CóTK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

3 Cuối kỳ kế toán, kếtchuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành

+ Nếu TK 8211 có số phátsinh Nợ lớn hơn số phát sinh thì số chênh lệch

Nợ TK 911 - Xác định kếtquả kinh doanh

CóTK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

+ Nếu TK 8211 có số phátsinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh thì số chênh lệch

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

CóTK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Trường hợp phát hiện saisót của các năm trước liên quan đến thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót

-Trường hợp thuế thunhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện saisót của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanhnghiệp hiện hành của năm hiện tại

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

CóTK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mang tiền đi nộp tiền

Nợ TK 3334 - Thuế thunhập doanh nghiệp

Cócác TK 111, 112

- Trường hợp số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp ghi giảm do phát hiện sai sót của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hànhtrong năm hiện tại

Nợ TK 3334 - Thuế TNDN

CóTK 8211 - Chi phí thuế TNDNhiện hành.

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo