Tiền thưởng ngày lễ có được tính vào chi phí được trừ

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 6 phút đọc

Công ty có chi thưởng ngày lễ ngày tết, ngày tết như ngày 08/03, 10/03 âm lich, 30/04, 01/05…. Và các chi phí này như thế nào được xác định là chi phí hợp lý, như thế nào là chi phí không hợp lý. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ như sau:

1-tien-thuong-tet 1. Thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.5 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Căn cứ theo quy định trên thì để các khoản tiền thưởng ngày lễ, tết được tính vào chi phí được trừ, nếu khoản thưởng đó được ghi ở một trong những văn bản sau của doanh nghiệp:

- Hợp đồng lao động - Thoả ước lao động tập thể - Quy chế tài chính - Quy chế thưởng 2. Thuế TNCN

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập chịu thuế như sau:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

......

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán”

Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

3. Hạch toán Về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện như trên thì các khoản thưởng ngày lễ, tết này được xem là chi phí lương (từ tiền lương, tiền công). Do vậy, đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó. a.Nợ TK 642, 641, 154, 622.. Có TK 334 b. Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động: Nợ TK 334,3335 Có TK 111, 112 Lưu ý :

Tiền thưởng ngày lễ tết không phải tiền trợ cấp ngày lễ tết mang tính phúc lợi.

Tiền thưởng gắn liền với mức lương, và mức độ hoàn thành công việc, có thể được chia hàng tháng, hoặc từng đợt trong năm.

Trợ cấp phúc lợi được chia đều cho các cá nhân người lao động, được chia vào những kỳ nghỉ, hoặc những dịp hỗ trợ cho người lao động được hưởng phúc lợi vào các kỳ nghỉ dài như nghỉ mát, nghỉ đông; gia đình có hiếu hỷ, ốm đau...

Tiền phúc lợi và tiền thưởng đều có thể chi bằng hiện vật hoặc bằng tiền mặt. Nhưng tiền hỗ trợ phúc lợi khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% từ trên 10tr đồng/ lần (xem thu nhập này là thu nhập từ tiền thưởng, quà tặng)

Các bài viết liên quan: Những điểm cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2014, Điểm mới về Luật thuế TNDN 2015,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hồ sơ và thủ tục đăng ký, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Hồ sơ và thủ tục đăng ký, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo