Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 4 phút đọc

Trong trường hợp doanh nghiệp còn dư khoản lỗ từ năm trước chuyển sang, Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải hoàn thiện lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cách lập như sau:

Tải mẫu phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Ngoài các thông tin về doanh nghiệp thì người nộp thuế thực hiện hoặc thông tin dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Các thông tin còn lại điền như sau:

 • Giá trị năm phát sinh lỗ (cột 2) phải nhỏ hơn năm quyết toán thuế TNDN

Các chỉ tiêu cần phải nhập

 • Chỉ tiêu Năm phát sinh lỗ (cột 2):
 • Chỉ tiêu Số lỗ phát sinh (cột 3):
 • Chỉ tiêu Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước (cột 4):
 • Chỉ tiêu Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này (cột 5
 • Các công thức tính toán: Ứng dụng hỗ trợ tính toán theo công thức:
 • Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau:cột (6) = cột(3) - cột(4) - cột(5)
 • Dòng tổng cộng được tính bằng tổng các dòng trong cột tương ứng của cột (3), (4), (5) và cột (6).

Các chỉ tiêu kiểm tra logic bắt buộc đúng

 • Số lỗ phát sinh (cột 3) >= (“Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước (cột 4)” “Số lỗ chuyển trong kỳ tính thuế này (cột 5)”),
 • Tổng cột (5) được đưa lên chỉ tiêu [C3] của tờ khai 03/TNDN.
 • Kiểm tra nếu (Tổng cột (5) + Tổng cột (6)) >= ([C1] – [C2]) và C3 < C1 –C2
Mời các bạn xem thêm bài viết Đại lý thuế Công Minh chia sẻ

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1A/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1B/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Lập phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh theo số 03-1C/TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo