Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 5 phút đọc

Với các doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp số 03-3B/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN

Mục A: Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế:

+ Chỉ tiêu Điều kiện ưu đãi (1): NNT chọn trong danh sách điều kiện có sẵn + Chỉ tiêu Thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (2.1): + Chỉ tiêu Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi (2.2): + Chỉ tiêu Thời gian miễn thuế (2.3): + Chỉ tiêu Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp (2.4):

Mục B: Xác định số thuế ưu đãi:

Chỉ tiêu [01]: Tổng nguyên giá TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế Chỉ tiêu [02]: Tổng giá trị TSCĐ đầu tư mới đã đưa vào sản xuất kinh doanh Chỉ tiêu [03]: Tổng thu nhập tính thuế trong năm Chỉ tiêu [04]: Thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại được miễn hoặc giảm (đề nghị cho công thức tính) = chỉ tiêu [02] / [01] * [03] Chỉ tiêu [05]: Thuế TNDN tính theo thuế suất không phải thuế suất ưu đãi Chỉ tiêu [06]: Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi = 2.1 * chỉ tiêu [04] Chỉ tiêu [07]: Thuế TNDN chênh lệch = chỉ tiêu [05] – [06], có thể âm + Chỉ tiêu [07] được tổng hợp đưa lên chỉ tiêu [C11] trên tờ khai 03/TNDN Chỉ tiêu [08]: Thuế suất thuế TNDN đang áp dụng (%) Chỉ tiêu [09]: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = chỉ tiêu [04] * [08] Chỉ tiêu [10]: Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm Chỉ tiêu [11]: Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm = chỉ tiêu [09] * chỉ tiêu [10] + Chỉ tiêu [11] được tổng hợp lên chỉ tiêu [C12] trên tờ khai 03/TNDN Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo