Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 5 phút đọc

Với các doanh nghiệp là cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm, dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau

Tải mẫu Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp số 03-3A/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN

Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN
– Các chỉ tiêu cần phải nhập Mục A: Xác định điều kiện và mức độ ưu đãi thuế: + Chỉ tiêu Điều kiện ưu đãi (1): NNT chọn trong danh sách điều kiện có sẵn bằng cách tích vào checkbox. + Chỉ tiêu Thuế suất thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (2.1): NNT tự nhập dạng xx, xxx% + Chỉ tiêu Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi (2.2) + Chỉ tiêu Thời gian miễn thuế (2.3) + Chỉ tiêu Thời gian giảm 50% số thuế phải nộp (2.4) Mục B: Xác định số thuế ưu đãi: Chỉ tiêu [1]: Tổng thu nhập tính thuế được hưởng thuế suất ưu đãi Chỉ tiêu [2]: Thuế TNDN tính theo thuế suất ưu đãi = 2.1 * chỉ tiêu [1] Chỉ tiêu [3]: Thuế TNDN tính theo thuế suất không phải thuế suất ưu đãi Chỉ tiêu [4]: Thuế TNDN chênh lệch = chỉ tiêu [3] – chỉ tiêu [2] Chỉ tiêu [5]: Tổng thu nhập tính thuế được miễn thuế hoặc giảm thuế Chỉ tiêu [6]: Thuế suất thuế TNDN ưu đãi áp dụng (%) Chỉ tiêu [8]: Tỷ lệ thuế TNDN được miễn hoặc giảm
  • Nếu không nhập chỉ tiêu [5], [6] thì cho phép nhập chỉ tiêu [7] số âm
  • Nếu nhập chỉ tiêu [5], [6] thì chỉ tiêu [7] = chỉ tiêu [5] * chỉ tiêu [6],
Chỉ tiêu [9] Thuế TNDN được miễn, giảm = chỉ tiêu [7] * chỉ tiêu [8] + Chỉ tiêu [4] được tổng hợp lên chỉ tiêu [C11] của tờ khai 03/TNDN + Chỉ tiêu [9] được tổng hợp lên chỉ tiêu [C12] của tờ khai 03/TNDN – Lưu ý: Đối với NNT thuộc diện được miễn giảm 30% thuế TNDN theo Thông tư 154/2011/TT-BTC khi thực hiện quyết toán thuế năm 2011 thì kê khai số thuế được miễn giảm vào phụ lục 03-3A/TNDN trong đó Điều kiện ưu đãi. Trường hợp NNT được hưởng nhiều loại ưu đãi có thuế suất khác nhau thì mỗi loại ưu đãi kê khai trên 1 phụ lục 03-3A/TNDN Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo