Cách đăng ký hủy hóa đơn xác thực mẫu 06/ĐK-HĐXT

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 6 phút đọc

Cách đăng ký hủy hóa đơn xác thực mẫu 06/ĐK-HĐXT. Doanh nghiệp khi muốn hủy hóa đơn xác thực đã đăng ký phát hành thì doanh nghiệp cần phải đăng ký hủy hóa đơn xác thực theo mẫu 06/ĐK-HĐXT. Các lập mẫu 06/ĐK-HĐXT như thế nào, đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này?

Doanh nghiệp đăng ký hủy hóa đơn xác thực theo mẫu 06/ĐK-HĐXT với các bước sau:

cach-dang-ky-huy-hoa-don-xac-thuc-mau-06dk-hdxt

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế https://laphoadon.gdt.gov.vn sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu của cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp chọn đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT với cách lập như sau:

- Chỉ tiêu 1. Tên doanh nghiệp: Là tên ghi trên ĐKKD của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu 2. Mã số thuế: là mã số thuế của doanh nghiệp có thể gồm 10 số hoặc 13 số và được ghi trên giấy đăng ký kinh doanh.

- Chỉ tiêu 3. Địa chỉ: Là địa chỉ trên ĐKKD của doanh nghiệp

- Chỉ tiêu 4: Số điện thoại liên hệ, Email là thông tin liên lạc của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu 5. Các loại hóa đơn xác thực đăng ký ngừng sử dụng. + Tên loại hóa đơn: Là tên hóa đơn mà doanh nghiệp đã đăng ký phát hành như HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, ….. + Mẫu số: Ký hiệu mẫu số của số hóa đơn doanh nghiệp đã đăng ký phát hành với cơ quan thuế. + Ký hiệu: Là ký hiệu hóa đơn mà doanh nghiệp đã đăng ký phát hành với cơ quan thuế. + Số lượng: Là số lượng hóa đơn doanh nghiệp muốn hủy. + Từ số: Số hóa đơn đầu tiên trong số hóa đơn mà doanh nghiệp muốn hủy. + Đến số: Số hóa đơn cuối cùng trong số hóa đơn mà doanh nghiệp muốn hủy. + Phần mềm sử dụng để lập hóa đơn: Là phần mềm doanh nghiệp đã đăng ký để lập hóa đơn khi đăng ký phát hành hóa đơn. + Ngày bắt đầu hủy: Là ngày bắt đầu hủy số hóa đơn đã làm thông báo phát hành.

Bước 3: Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để hoàn thành việc đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.

- Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. - Nguyên tắc hủy hóa đơn đã đăng ký phát hành theo quy định hiện hành về hóa đơn. ( thông tư 39/2014/TT-BTC). + Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. + Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. + Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng.

Từ khóa: cách hủy hóa đơn xác thực, hướng dẫn lập mẫu 06/ĐK-HĐXT

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực mẫu 04/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực mẫu 04/ĐK-HĐXT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo