Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 27/07/2015 5 phút đọc

Doanh nghiệp khi lập hóa đơn thì các liên trên hóa đơn giống nhau và phải có đầy đủ các nội dung trên hóa đơn. Vậy doanh nghiệp khi ký hóa đơn có bắt buộc phải ký sống trên hóa đơn GTGT không?

Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống
Chữ ký trên chứng từ kế toán có phải ký sống

Theo quy định tại Luật kế toán số 03/2003/QH11 quy định về ký chứng từ kế toán như sau:

“1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

2.Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký. 3.Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. 4.Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.”

Như vậy:

- Các chứng từ kế toán của doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký, chữ ký trên chứng từ phải được ký bằng bút mực.

- Không ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.

- Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được uỷ quyền ký.

- Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

- Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền ký duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

Theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC thì các chứng từ thuộc loại tiền tệ gồm:

- Phiếu thu - Phiếu chi - Giấy đề nghị tạm ứng - Giấy thanh toán tiền tạm ứng - Giấy đề nghị thanh toán - Biên lai thu tiền - Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý - Bảng kiểm kê quỹ - Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho vàng, bạc...) - Bảng kê chi tiền.

Do đó: Theo quy định trên hóa đơn giá trị gia tăng không thuộc chứng từ tiền tệ nên không nhất thiết phải ký sống trên từng liên của hóa đơn.

Mời các bạn xem thêm bài viết Cách xác định doanh thu của cá nhân kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách xác định doanh thu của cá nhân kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Cách xác định doanh thu của cá nhân kinh doanh theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo