Cách đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực mẫu 04/ĐK-HĐXT

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 6 phút đọc

Cách đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực mẫu 04/ĐK-HĐXT. Doanh nghiệp khi muốn ngừng sử dụng hóa đơn xác thực thì doanh nghiệp cần phải đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu 04/ĐK-HĐXT. Các lập mẫu 04/ĐK-HĐXT như thế nào, đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề này?

Doanh nghiệp đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu 04/ĐK-HĐXT với các bước sau:

cach-dang-ky-ngung-su-dung-hoa-don-xac-thuc-mau-04dk-hdxt

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế https://laphoadon.gdt.gov.vn sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu của cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp.

Bước 2: Doanh nghiệp chọn đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 04/ĐK-HĐXT với cách lập như sau:

- Chỉ tiêu 1. Tên doanh nghiệp: Là tên ghi trên ĐKKD của DN.

- Chỉ tiêu 2. Mã số thuế: là MST của doanh nghiệp có thể gồm 10 số hoặc 13 số và được ghi trên giấy đăng ký kinh doanh.

- Chỉ tiêu 3. Địa chỉ: Là địa chỉ trên ĐKKD của doanh nghiệp

- Chỉ tiêu 4: Số điện thoại liên hệ, Email là thông tin liên lạc của doanh nghiệp.

- Chỉ tiêu 5. Các loại hóa đơn xác thực đăng ký ngừng sử dụng.

+ Tên loại hóa đơn: Là tên các loại hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng như HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG - PHIẾU BẢO HÀNH, ….. + Mẫu số: Là mẫu số hóa đơn doanh nghiệp đang sử dụng để lập hóa đơn xác thực. + Ký hiệu: Là ký hiệu hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng để lập hóa đơn xác thực. + Số lượng: Là số lượng hóa đơn doanh nghiệp đang đã đăng ký phát hành và đang sử dụng + Từ số: Số hóa đơn đầu tiên trong lượng hóa đơn mà doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn xác thực. + Đến số: Số hóa đơn cuối cùng trong lượng hóa đơn mà doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn xác thực. + Phần mềm sử dụng để lập hóa đơn: Là phần mềm doanh nghiệp đã đăng ký để lập hóa đơn khi đăng ký phát hành hóa đơn.

Bước 3: Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để hoàn thành việc đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.

Lưu ý: - Kể từ thời điểm đăng ký ngừng sử dụng, doanh nghiệp sẽ không tạo được hóa đơn xác thực trên hệ thống nhưng vẫn có thể tra cứu các hóa đơn đã được xác thực. - Nếu cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, mất tích, cơ quan thuế thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn xác thực đối với doanh nghiệp này. - Thông tin hóa đơn xác thực ngừng sử dụng của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Từ khóa: ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, hướng dẫn lập mẫu 04/ĐK-HĐXT

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 03-701A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 03-701A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo