Mẫu 20/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 20/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 20/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC 3. Doanh thu năm là: ................. trên 20 tỷ đồng đơn vị chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng kể từ năm....... Điều 2. ...(Tên người nộp thuế)....) có trách nhiệm nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt theo quy định tại Điều 1 vào tài khoản: 1. Đối với số tiền thuế truy thu: nộp vào tài khoản ............... của .................. mở tại Kho bạc Nhà nước ........................ 2. Đối với số tiền phạt: nộp vào tài khoản ............... của .................. mở tại Kho bạc Nhà nước ........................ 3. Thời hạn nộp: Trong 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được kiểm tra (thanh tra) có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 20/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây   Từ khóa: Mẫu số 20/KTTT, Mẫu số 20/KTTT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 19/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 19/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo