Các khoản trợ cấp không bị tính thuế TNCN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 24/10/2014 2 phút đọc
Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát, tổng hợp danh mục các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế, và công bố danh mục này tại Công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014.

Danh mục này liệt kê hơn 70 đối tượng hưởng với mức tính và văn bản căn cứ cụ thể với từng loại trợ cấp, phụ cấp không bị tính thuế. Căn cứ pháp lý của một số loại phụ cấp quan trọng được liệt kê như sau: - Phụ cấp độc hại nguy hiểm: 07/2005/TT-BNV, 04/2005/TT-BLĐTBXH, 26/2006/TT-BVHTT, 25/2013/TT-BLĐTBXH. - Phụ cấp khu vực: 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT. - Phụ cấp thu hút: + Cán bộ, công chức, viên chức ở vùng đặc biệt khó khăn: 116/2010/NĐ-CP, 08/2011/TTLT-BNV-BTC, 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT. + Giáo viên: 61/2006/NĐ-CP, 19/2013/NĐ-CP, 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. + Cán bộ viên chức y tế: 64/2009/NĐ-CP, 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC. - Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sinh con, chế độ thai sản…: Bộ luật lao động 2012, Luật bảo hiểm xã hội, Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xác định thời gian để tính tiền phạt nộp chậm năm 2014

Xác định thời gian để tính tiền phạt nộp chậm năm 2014

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo