Hạch toán đối với hàng cho, biếu, tặng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/09/2014 4 phút đọc
Năm 2014, các quy định về hạch toán về dịch vụ, hàng hóa cho, biếu, tặng,... được thay đổi. Vì vậy, dưới đây là phần hướng dẫn các bạn hạch toán hàng hóa cho, tặng theo quy định mới.

Quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng cụ thể như sau: - Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC: “5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5”.

Trước: “Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng”. Để hạch toán đúng theo quy định các bạn cần chú ý: “Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế” tức là bỏ xác định giá bán theo thị trường chứ không khải là “bỏ xác nhận doanh thu tính thuế”. Vì vậy, khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng các bạn vẫn viết hóa đơn GTGT bình thường, kê khai bình thường và hạch toán như bình thường “Chỉ khác 1 điều là khi xuất hóa đơn các bạn xác định theo giá bán hoặc giá vốn ”. CHÚ Ý: Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ (Theo khoản 2.21 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng: - Khi xuất hàng cho, biếu, tặng phản ánh giá vốn: Nợ TK - 632 : Giá vốn hàng bán Có TK - 155, 156: - Ghi nhận Doanh thu: Nợ TK – 642 (Theo QĐ 48) : (Chi phí cộng (+) thuế GTGT đầu ra) Nợ TK – 641 (Theo QĐ 15) Có TK - 511 : Doanh thu bán hàng (5118) Có TK - 3331 : Thuế GTGT phải nộp. Lưu ý: - Những hóa đơn đầu vào dùng để cho, biếu, tặng các bạn hạch toán và kê khai thuế như khi mua hàng hóa bình thường thôi. - Những hóa đơn đầu ra của hàng cho, biếu, tặng các bạn Kê khai vào bảng kê bán ra PL 011/GTGT như khi bán hàng bình thường. Ví dụ: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh mua bánh để biếu tặng cho khách hàng nhân dịp trung thu thì: - Hóa đơn đầu vào các bạn hạch toán và kê khai như bình thường. - Khi xuất hàng để biếu tặng. Công ty phải xuất hóa đơn như bình thường “giá ghi trên hóa đơn tùy lựa chọn”. Dựa vào hóa đơn đó các bạn hạch toán và kê khai thuế như 1 hóa đơn bán hàng bình thường.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo