Bỏ mức khống chế chi trang phục bằng hiện vật

haivtca Tác giả haivtca 25/06/2015 6 phút đọc

Ngày 22 tháng 06 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ xung một loạt thông tư về thuế TNDN như bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi để nghiêm chỉnh thực hiện. Trong đó bỏ mức không chế chi trang phục bằng hiện vật (không còn khống chế mức 5.000.000 đồng như thông tư 78/2014/TT-BTC quy định). Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Chi tiết như sau:

Tại điểm 2.7, khoản 2, điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22/06/2015

"2.7. Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính."

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

- Đối với các doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác năm dương lịch thì:

+ Việc chuyển tiếp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (thời gian miễn thuế, giảm thuế, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi) theo quy định tại Thông tư này được tính cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

+ Các nội dung sửa đổi, bổ sung khác thực hiện từ ngày 01/01/2015.

- Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh từ kỳ tính thuế năm 2014 trở về trước doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định tại Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm tương ứng; từ năm 2015 chuyển khoản thu nhập trên về nước thì không phải thực hiện kê khai, nộp thuế đối với khoản thu nhập này. Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài từ kỳ tính thuế năm 2015 thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Do vậy, Từ năm 2015 doanh nghiệp không bị khống chế mức chi trang phục bằng hiện vật và được tính vào chi phí được trừ khi xác định chi phí thuế TNDN khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

(*) Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động. (Doanh nghiệp được chi cả tiền và hiện vật)

- Để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm,

- Bằng hiện vật PHẢI có hóa đơn, chứng từ.

Mời các bạn xem tiếp: Những điểm mới thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi bổ xung Luật thuế TNDN

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 2512/TCT-CS

Công văn 2512/TCT-CS

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo