Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 4 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa đơn điện tử tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xử lý sự cố cấp mã xác thực hóa đơn điện tử

Trường hợp hệ thống mạng gặp sự cố dẫn đến việc doanh nghiệp không gửi/nhận được hóa đơn đã ký điện tử cho hệ thống cấp mã xác thực của cơ quan thuế, doanh nghiệp có thể truy cập phần mềm lập hóa đơn cho doanh nghiệp (ICA) hoặc phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) thực hiện gửi lại hóa đơn để cấp mã xác thực hoặc nhận lại hóa đơn đã cấp mã xác thực.

Trường hợp cấp mã xác thực không thành công do lỗi hệ thống cấp mã xác thực của Tổng cục Thuế (bao gồm cả trường hợp xác thực tập trung và phân tán), doanh nghiệp có thể giữ nguyên các thông tin của hóa đơn đã ký và gửi lại các hóa đơn này để được cấp mã xác thực.

Trường hợp thiết bị cấp mã xác thực hóa đơn đặt tại doanh nghiệp bị lỗi/hỏng, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện nếu doanh nghiệp gặp sự cố trong việc lập, ký, gửi và nhận hóa đơn xác thực, doanh nghiệp cần liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Mời các bạn tham khảo

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Trách nhiệm doanh nghiệp khi cấp mã xác thực

Trách nhiệm doanh nghiệp khi cấp mã xác thực

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo