Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 2 phút đọc

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu biểu để phục vụ cho loại hình khai thuế này theo thông tư 156

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
Mời các bạn xem thêm bài viết: Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo