1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

haivtca Tác giả haivtca 28/05/2015 1 phút đọc

Tổng cục thế ban hành công văn số 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của v/v chính sách thuế với nội dung công văn như sau:

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65587/CT-HTr ngày 29/12/2014 của cục thuế TP. Hà Nội vướng mắc về thực hiện chính sách thuế Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank). Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công văn Tại đây

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước 1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

1920/TCT-CS - xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên

1920/TCT-CS - xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo