1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

haivtca Tác giả haivtca 28/05/2015 1 phút đọc

Tổng cục thế ban hành công văn số 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của v/v chính sách thuế với nội dung công văn như sau:

Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65587/CT-HTr ngày 29/12/2014 của cục thuế TP. Hà Nội vướng mắc về thực hiện chính sách thuế Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank). Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công văn Tại đây

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước 1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1917/TCT-CS - điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo