Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1917/TCT-CS – điều kiện khấu trừ thuế GTGT

1917/TCT-CS – điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1917/TCT-CS ngày 20/5/2015 của v/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau:

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang

(Địa chỉ: Số 153, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn 01CV-MG-2015 ngày 12/03/2015 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang về điều kiện khấu trừ GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tải nội dung công vănTại đây

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …