Home » Bài đăng » Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Doanh nghiệp bán hàng hóa cho khách hàng xong mà người mua yêu cầu người bán gửi hóa đơn điện tử thì Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn hai cách chuyển hóa đơn cho người mua như sau:

Trường hợp 1: Nếu người mua có sử dụng hóa đơn xác thực của cơ quan thuế, Doanh nghiệp bán hàng gửi hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho người mua qua thư điện tử hoặc thiết bị lưu trữ (nếu người mua có yêu cầu).Chuyển hóa đơn xác thực cho người mua như thế nào

Trường hợp 2: Nếu người không có phương tiện tiếp nhận hóa đơn điện tử ,Doanh nghiệp bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thực hiện chuyển đổi hoá đơn xác thực ra giấy để chuyển cho người mua.

Theo đó, người bán sẽ có hai cách để chuyển hóa đơn xác thực cho người mua và trong trường hợp chuyển hóa đơn xác thực bằng giấy, người mua có thể Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực mà mình nhận được của người bán

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Quy định về lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Đối với các bạn kế toán trẻ, việc lập hóa đơn thường xảy ra nhiều …