Lao động tiền lương

Bảo hiểm20/06/20189 phút đọc

Tra cứu mã số BHXH mới nhất năm 2020

Bảo hiểm Xã Hội (BHXH) Việt Nam có thay đổi cách hướng dẫn các tra cứu mã số BHXH mới nhất năm 2020. Cách tra cứu mới yêu cầu người tra cứu nhập mã OTP được gửi về điện thoại. Sau đây, Đại lý thuế ...

Tra cứu mã số BHXH mới nhất năm 2020
Bài đăng20/04/201813 phút đọc

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Vậy để lập được hóa đơn bán hàng hợp lệ, chính xác, chúng ta cũng phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định ...

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác
Bài viết26/09/20158 phút đọc

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp khi làm ăn khó khăn

Luật doanh nghiệp được thay đổi, cùng với đó với sự thay đổi của thị trường, việc làm ít, thất nghiệp cao. Mức cạnh tranh của các doanh nghiêp ngày càng cao. Cùng với đó những chính sách thuế cũng dần ...

Hướng dẫn thủ tục giải thể doanh nghiệp khi làm ăn khó khăn
Bài đăng09/09/20157 phút đọc

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ/BHXH. Quyết định 959/QĐ-BHXH thay đổi biểu Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi tham gia bảo ...

Hướng dẫn lập mẫu TK1-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Bài đăng09/09/20152 phút đọc

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT. Từ ngày 01/12/2015 Cá nhân khi kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ...

Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT
Kế toán10/07/20158 phút đọc

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH. Người lao động làm việc có thể tính lương theo thời gian hoặc sản phẩm công việc hoàn thành. Vậy khi người lao động làm thêm giờ thì ...

Cách tính tiền lương làm thêm giờ theo Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH
Bài viết30/10/201510 phút đọc

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần. Doanh nghiệp khi ký hợp đồng lao động với người lao động thì tùy theo thời hạn để ký với người lao động. Nhưng hợp đồng lao động có thời hạn ...

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần
Kế toán21/11/201514 phút đọc

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chính phủ Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016 tăng mức lương tối thiểu vùng trong đó mức tăng lần lượt tăng so với năm 2015 là 400.000 đồng, 350.000 ...

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016
Bảo hiểm24/06/20187 phút đọc

Phụ cấp và Trợ cấp giống và khác nhau như thế nào?

Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp một số điểm giống vào khác nhau giữa Phụ cấp và Trợ cấp. Từ đó giúp quý bạn đọc phân biệt rõ các chế độ, đối tượng được hưởng, mức hưởng và đặc điểm của từng khoản ...

Phụ cấp và Trợ cấp giống và khác nhau như thế nào?
Lao động tiền lương01/01/201526 phút đọc

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Tải văn bản Tại đây CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 191/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ...

Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Thông báo