Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/07/2024 3 phút đọc

Đối với những nhà thầu nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam sẽ thì dự án đó sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà đầu tư đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Công thức tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài được tính theo công thức sau:
Số thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN X Tỷ lệ phần tính thuế TNDN trên doanh thu
Trong đó: Cách tính thuế TNDN cho nhà thầu nước ngoài

Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trả các khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Trường hợp, doanh nghiệp trong nước và nhà thầu nước ngoài thỏa thuận tại họp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ: doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế TNDN phải được quy đổi thành doanh thu không bao gồm thuế TNDN và được xác định theo công thức sau:

  Doanh thu tính thuế TNDN =   Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN
1 - Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu
Vậy, Doanh thu tính thuế TNDN là Doanh thu đã có thuế TNDN nhung chua có thuế GTGT Mời các bạn tham khảo bài viết:
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo