Xử lý đối với trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/11/2014 4 phút đọc
Đối với những kế toán mới tiếp xúc với hóa đơn sẽ thấy bỡ ngỡ khi hóa đơn của mình bị mất, cháy, hỏng và không biết xử lý như thế nào cho đúng với luật. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách Xử lý đối với trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT thì sẽ làm như thế nào?

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Chương III, Điều 24 có hướng dẫn về việc xử lý trong trường hợp làm mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

- Nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập thì phải làm những việc sau:

+ Thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày xảy ra sự việc.

+ Thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Trường hợp khi bán hàng hóa, người bán đã lập hóa đơn đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua phải làm những việc sau:

+ Lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu trên biên bản.

+ Người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

+ Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế.

- Trường hợp mất liên 2 hóa đơn đã sử dụng có liên quan đến bên thứ 3 như bên vận chuyển hàng hay vận chuyển hóa đơn thì căn cứ vào bên thứ 3 do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt nguời bán hoặc người mua theo quy định.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo