Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 01/10/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, việc đóng dấu xử phạt được cơ quan của người có thầm quyền xử phạt với hành vi đó đưa ra. Cụ thể....

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt được đóng dấu cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi đó.

2. Đối với quyết định sử dụng trong xử phạt của người có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều 16 (Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế) Thông tư 166 thì dấu được đóng lên 1/3 (một phần ba) chữ ký về phía bên trái chữ ký của người có thẩm quyền xử phạt.

3. Đối với quyết định sử dụng trong xử phạt của những người có thẩm quyền xử phạt mà không có quyền đóng dấu trực tiếp thì quyết định được đóng dấu cơ quan của người ra quyết định xử phạt vào góc trái tại phần trên cùng của quyết định, nơi ghi tên cơ quan xử phạt và số, ký hiệu của quyết định xử phạt.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Việc đóng dấu quyết định xử phạt hành chính về thuế, Việc đóng dấu quyết định xử phạt, Đóng dấu quyết định xử phạt hành chính về thuế, Đóng dấu quyết định xử phạt

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo