Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

haivtca Tác giả haivtca 01/10/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Việc thi hành xử phạt thì người vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ người có thẩm quyền sử phạt, hoặc nộp cho kho bạc nhà nước. Cụ thể....

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản
Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 40 Thông tư này.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Việc đóng dấu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo