Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền phải đưa ra quyết định xử phạt trong những trường hợp....

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuếu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue
Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

2. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp được giải trình theo quy định tại Điều 23 Thông tư này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

3. Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 23 Thông tư này mà người có thẩm quyền xử phạt xét thấy cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản; thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

4. Trường hợp vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển hồ sơ vụ vi phạm để người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế ra quyết định xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư này.

5. Trường hợp, quá thời hạn quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư này.

Người có thẩm quyền xử phạt có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Thời gian ra quyết định xử phạt hành chính, Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo