Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa ra trong thời hạn 2 ngày và được gửi qua đường bưu điện. Cụ thể...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản
Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành đối với trường hợp lập biên bản

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

a) Đối với trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì công chức giao quyết định xử phạt phải lập biên bản về việc giao quyết định xử phạt. Trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

b) Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Gửi quyết định xử phạt để thi hành với trường hợp lập biên bản về thuế, Gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo