Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp quy định tại Điều 5 Thông tư 166.

b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính về thuế.

c) Đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 4 Thông tư này hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 27 Thông tư này.

d) Cá nhân vi phạm hành chính về thuế đã chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã có quyết định giải thể, quyết định tuyên bố phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt.

đ) Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 24 Thông tư này.

2. Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

3. Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp sau đây:

a) Người ra quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền quy định.

b) Quyết định xử phạt trong các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều này.

c) Cơ quan tiến hành tố tụng đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với trường hợp nêu tại Điểm đ, Khoản 1 Điều này.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo