Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 11/12/2015 6 phút đọc

Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015 như thế nào. Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp mẫu 06 vào thời điểm nào và cuối năm có phải nộp lại mẫu 06 không?

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 7 quy định về chuyển đổi phương pháp tính thuế như sau:

Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015
Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015

“… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 quy định về tiếp nhận mẫu 06 đối với doanh nghiệp mới thành lập như sau:

- Nếu doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh.

Giả sử: Doanh nghiệp thành lập tháng 8/2015, doanh nghiệp thuộc trường hợp kê khai thuế theo quý với hạn nộp tờ khai thuế là ngày 30/10/2015 do đó doanh nghiệp phải nộp mẫu 06 cho cơ quan thuế trực tiếp trước ngày 30/10/2015. Nếu doanh nghiệp không nộp mẫu 06 cho cơ quan thuế đúng thời hạn thì doanh nghiệp sẽ phải kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp.

- Thời hạn nộp mẫu 06 cuối năm 2015.

+ Đối với doanh nghiệp thành lập trước Quý III/2015 thì phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế trước ngày 20 tháng 12 năm 2015 để đăng ký áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế cho hai năm 2016 và 2017.

+ Đối với doanh nghiệp thành lập Quý IV/2015 khi xác định thuộc đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ chỉ phải nộp 01 lần mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho quý IV/2015 và năm 2016. Đến trước ngày 20 tháng 12 năm 2016 doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu để áp dụng phương pháp khấu trừ cho hai năm 2017 và 2018.

Từ khóa: doanh nghiệp mới thành lập nộp mẫu 06 khi nào, thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mức đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn

Mức đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo