Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/12/2015 4 phút đọc

Người lao động khi bị mất thẻ hoặc hỏng thẻ Bảo hiểm y tế thì sẽ được cấp lại trong những trường hợp nào và phải thực hiện hồ sơ như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Quy định cấp lại thẻ bảo hiểm y tế Trường hợp cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động

Thẻ Bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp bị mất; được đổi trong các trường hợp bị rách hoặc hỏng, thay đổi quyền lợi Bảo hiểm xã hội , thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thông tin ghi trên thẻ không đúng và điều chỉnh mức hưởng. Người được cấp lại hoặc được đổi thẻ do rách, hỏng phải nộp phí theo quy định.

Do đơn vị làm mất, hỏng hoặc kê khai không đúng.

Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách đối tượng mất, hỏng thẻ. b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Do người tham gia BHYT làm mất, hỏng hoặc thay đổi cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng, điều chỉnh mức hưởng.

Thành phần hồ sơ:

1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH:

a) Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS). b) Thẻ BHYT (hỏng, sai thông tin). c) Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

2.. Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị: hồ sơ như trên và thêm văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Như vậy, trong mọi trường hợp khi người lao động mất thẻ bảo hiểm y tế hoặc thông tin trên thẻ bị sai so với thông tin thực tế thì cơ quan bảo hiểm sẽ cấp lại cho người lao động nếu thực hiện đúng hồ sơ theo quy định

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện hưởng chế độ ốm đau cho người lao động

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo