Mức đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/07/2024 4 phút đọc

Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước nghỉ việc và không tiếp tục đóng bảo hiểm, sau thời gian bị gián đoạn người tham gia bảo hiểm có được đóng bù bảo hiểm để đảm bảo số năm đóng bảo hiểm khi tính lương hưu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mức đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn

Số tiền bảo hiểm đóng bù Mức đóng bù bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn

Đối với lao động nghỉ việc và tạm dừng đóng bảo hiểm thì có thể tiếp tục tham gia bằng cách đóng theo bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thu nhập làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định hiện nay thấp nhất bằng với tiền lương cơ sở (từ 2016 trở đi thực hiện theo Luật BHXH sửa đổi, thấp nhất bằng với chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn), cao nhất không quá 20 lần tháng tiền lương cơ sở, mức sau cao hơn mức trước liền kề là 50.000đồng (1.150.000đ, 1.200.000đ, 1.250.000đ…).

Tỷ lệ đóng BHXH tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội là 22% (cho 2 quỹ hưu trí và tử tuất). Ví dụ, bà chọn thu nhập làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tiền lương cơ sở, tiền lương cơ sở hiện nay Chính phủ quy định là 1.150.000đồng, thì số tiền phải đóng BHXH tự nguyện của 1 tháng là: 1.150.000đ x 22% = 253.000 đồng.

Đối với trường hợp người lao động muốn đóng bù số tiền bảo hiểm trong giai đoạn nghỉ việc thì bắt đầu từ thời điểm Ngày 1/1/2016 theo quy định tại Luật bảo hiểm năm 2014 cho phép người tham gia bảo hiểm tự nguyện được đóng 1 lần cho thời gian còn thiếu với mức đóng cao hơn mức đóng hằng tháng và đóng trước 1 lần cho thời gian về sau với mức đóng thấp hơn mức đóng hằng tháng nhưng hiện nay chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Như vậy từ đầu năm 2016, nếu người lao động vẫn còn thuộc diện bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được phép đóng bù bảo hiểm với mức đóng cao hơn mức hàng tháng mà người lao động đã đăng ký trước đó

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Hưởng chế độ ốm đau trong thời gian nghỉ phép

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo