Doanh nghiệp có được ký hợp đồng với người đủ tuổi nghỉ hưu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 05/12/2015 4 phút đọc

Tại nhiều doanh nghiệp khi người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn muốn tiếp tục làm việc hoặc doanh nghiệp muốn giữ nhân viên đó ở lại làm việc thêm cho công ty có được hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Doanh nghiệp có được ký hợp đồng với người đủ tuổi nghỉ hưu

Độ tuổi nghỉ hưu của nhân viên Doanh nghiệp có được ký hợp đồng với người đủ tuổi nghỉ hưu

Theo quy định tại Điều 187 Luật lao động năm 2012, thì người lao động được về hưu khi

"1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này."

Theo đó, quy định tại Điều 166 Luật lao động năm 2012

Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới Như vậy, doanh nghiệp được ký hợp đồng lao động đối với những người đã nghỉ hưu khi người lao động động có nhu cầu và chấp nhận thỏa thuận làm tiếp với doanh nghiêp. Doanh nghiệp không được phép kéo dài thời gian lao động khi chưa đạt được thỏa thuận với người lao động Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động

Hướng dẫn cách tính lương hưu cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo