Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Thời gian nghỉ thai sản không được tính vào thời gian bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian nghỉ thai sản không được tính vào thời gian bảo hiểm thất nghiệp

Có nhiều bạn nhầm lẫn, vẫn cho rằng trong thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính vào thời tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bài viết này xin trích lại quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ , quy định tại khoản 3 điều 2 như sau:

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật THÌ THỜI GIAN NÀY NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.”

Ngày 13 tháng 11 năm 2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ban hành văn bản số 4296/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật lao động. Công văn này có các điểm chính sau:

1.- Về giao kết hợp đồng lao động;
2.- Về tiền lương làm thêm giờ;
3.- Về trợ cấp thôi việc
4.- Tạm ứng lương cho người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Như vậy, căn cứ những quy định trên, người lao động nghỉ việc trong thời gian thai sản, không được tính vào thời gian trợ cấp thất nghiệp

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …