Thời gian nghỉ thai sản không được tính vào thời gian bảo hiểm thất nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/10/2014 3 phút đọc
Có nhiều bạn nhầm lẫn, vẫn cho rằng trong thời gian nghỉ thai sản vẫn được tính vào thời tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bài viết này xin trích lại quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 của Chính phủ , quy định tại khoản 3 điều 2 như sau:

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ mười bốn ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; người lao động tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật THÌ THỜI GIAN NÀY NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.”

Ngày 13 tháng 11 năm 2014, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ban hành văn bản số 4296/LĐTBXH-LĐTL Hướng dẫn một số quy định của Bộ luật lao động. Công văn này có các điểm chính sau:

1.- Về giao kết hợp đồng lao động; 2.- Về tiền lương làm thêm giờ; 3.- Về trợ cấp thôi việc 4.- Tạm ứng lương cho người thực hiện nghĩa vụ quân sự

Như vậy, căn cứ những quy định trên, người lao động nghỉ việc trong thời gian thai sản, không được tính vào thời gian trợ cấp thất nghiệp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập thang lương, bảng lương 2015

Lập thang lương, bảng lương 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo