Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 07/11/2015 5 phút đọc

Ngày 09 tháng 09 năm 2015, Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được ban hành về việc Quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo đó có một số nội dung cần chú ý như sau:

Các doanh nghiệp tham gia lần đầu và các doanh nghiệp chuyển từ các tính, thành phố khác đến khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định 959 năm 2015 cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục như sau:

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

a. Với người lao đồng (NLĐ) cần chuẩn bị như sau:

  • Chuẩn bị tờ khai cung cấp thay đổi các thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số TK1-TS)
  • Chuẩn bị giấy chứng minh thư nhân dân đối với người được hưởng quyền lợi từ Bảo hiểm Y tế (BHYT)

b. Đối với các doanh nghiệp:

  • Chuẩn bị tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin những người tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm ý tế theo mẫu số (Mẫu số TK3-TS)
  • DS những lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế theo Mẫu số D02-TS
  • Kèm theo bảng kê hồ sơ làm căn cứ để hưởng những quyền lời của Bảo hiểm Y tế (Mục II Phụ lục 03 kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH)

Hơn nữa, Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định chi tiết việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao đồng có nhiều hơn hai hợp đồng lao động ở các doanh nghiệp khác nhau thì mức đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp chi tiết thực hiện theo Hợp đồng lao đồng giao kết (ký kết) đầu tiên, và Hay hơn nữa Đóng bảo hiểm Y tế theo Hợp đồng lao động có mức tiên lương cao nhất;

Chi tiết được quy định tại Điều 38: Quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

Tải văn bản Quyết định 959/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội Tại đây

Từ khóa: Quyết định 959 năm 2015, Quyết định 959, Quyết định 959/QĐ-BHXH, Quyết định 959 về quản lý thu bảo hiểm xã hội

Mời các bạn xem tiếp:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo