Công văn 4593/TCT-CS của tổng cục thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 7 phút đọc

Ngày 05 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4593/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc về hóa đơn, thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4593/TCT-CS

Nội dung Công văn 4593/TCT-CS

Kính gửi:
  • Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nan (Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Ql, TP. HCM)
  • Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam ngày 23/9/2015 và công văn số 2613/CT-TTHT của Cục Thuế TP. HỒ Chi minh và cong văn số 839/CT-TT&HT, số 14051/CT-TT&HT và công văn số 11847/CT-TT&HT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam. về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 2a Điều 3 Nghị đinh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013của Chính phủ; Khoản 8a Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngàỵ 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán lẻ thì:

  • Tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
  • Tài sản cho thuê tài chính, tài sản thế chấp khác không phải là tài sản bảo đảm tiền vay không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT nên khi bán ra thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo trình bày của Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam và Cục thuế tỉnh Bình Dương: Thực hiện theo Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Dương năm 2008, tháng 11/2010, Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam có đơn yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thi hành quyết định của Tòa Án về việc phát mãi tài sản thuê và các tài sản khác đã cầm có và thế chấp được quy định tại các hợp đồng cầm cố và thế chấp để thu hồi nợ (do Công ty Công ty Norco Tiles nợ Công ty TNHH MTV Kexim). Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu.

Tháng 9/2014, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã xuất hóa đơn bán hàng giao cho Cục thi hành án tỉnh Bình Dương để giao Cục thi hành án xuất hóa đơn bán tài sản phát mãi của Công ty Norco Tiles giao cho bên trúng đấu giá là Công ty cổ phần đầu tư Thái Bình (tài sản phát mãi gồm tài sản đảm bảo tiền vay, tài sản cho thuê tài chính, tài sản thế chấp khác của Công ty Norco Tiles) thi Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim Việt Nam không phải xuất hóa đơn bán tài sản cho thuê tài chính nữa. Cục Thuế tỉnh Bình Dương có trách nhiệm hướng dẫn Cục thi hành án tỉnh Bình Dương nộp thuế GTGT theo quy định.

Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexim có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản tiền nhận được theo quy định.

Tải Công văn 4593/TCT-CS

Công văn 4593/TCT-CS tại đây bản PDF

Mời các bạn tham khảo thêm một số công văn:

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo