Home » Bài đăng » Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm cần phải nộp danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định doanh nghiệp sẽ nộp Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm thay thế mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH.

Doanh nghiệp lập mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong những trường hợp sau:

+ Đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

+ Điều chỉnh lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.

+ Đăng ký cấp so BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

Vậy mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào có những điểm gì khác so với mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu biểu D02-TS ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

mau-d02-ts-danh-sach-lao-dong-tham-gia-bhxh-bhyt-bhtn
Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tải Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại đây

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …