Quy định về thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2024 6 phút đọc

Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Trong thời gian qúa độ việc thực hiện giảm thuế suất phổ thông được thực hiện ở từng nhóm doanh nghiệp khác nhau. Doanh nghiệp bạn ở nhóm nào, được hưởng mức thuế suất nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Quy định thuế suất thuế TNDN mới nhất

1. Thuế suất thuế TNDN năm 2015.

Điều 11, Khoản 1, 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế suất thuế TNDN như sau: “1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi. ….. 2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.” Theo quy định trên thuế suất thuế TNDN phổ thông năm 2015 được xác định như sau:

  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22%.
  • Tổng doanh thu năm được xác định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm tính thuế được lấy trên chỉ tiêu 01 và chỉ tiêu 08 của Phụ lục 03-1A/TNDN kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN.
  • Trường hợp ưu đãi thuế, thực hiện theo quy định của pháp luật
quy-dinh-ve-thue-suat-thue-tndn-moi-nhat-nam-2016

2. Thuế suất thuế TNDN năm 2016.

Điều 11, Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế suất thuế TNDN như sau: “Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.” Như vậy kể từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn một mức là 20% do những trường hợp doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% tức là có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì được chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. Theo quy định trên thuế suất thuế TNDN phổ thông tư năm 2016 được xác định như sau:

  • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp là 20% không phụ thuộc vào doanh thu của doanh nghiệp .
  • Trường hợp ưu đãi thuế, thực hiện theo quy định của pháp luật

Mời các bạn xem tiếp:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Công văn 5538/TCT-CS về việc khấu trừ thuế GTGT

Công văn 5538/TCT-CS về việc khấu trừ thuế GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo