Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT » Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

Trong thực tế nhiều kế toán vẫn nhầm lẫn giữa đối tượng không chịu thuế GTGT và chịu thuế 0%, dẫn đến việc viết sai hóa đơn GTGT và kê khai sai thuế. Vì vậy bài viết này sẽ Phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT
Sự giống nhau giữa thuế suất 0% và không chịu thuế là chủ thể không phải nộp một khoản tiền thuế. 

 Điểm khác nhau giữa thuế suất 0% và không chịu thuế là:

      Các loại thuếNội dung Không chịu thuế Thuế suất 0%
Kê khai thuế GTGT Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không phải thực hiện nộp thuế GTGT. Vì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế nên hàng tháng cở sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải kê khai và có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn vào Ngân sách nhà nước.
 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh. Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế.

 

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …