Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào?

haivtca Tác giả haivtca 30/10/2015 7 phút đọc

Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào? Mẫu 06-GTGT được các doanh nghiệp đăng ký để được áp dụng theo phương pháp khấu trừ thuế. Nếu doanh nghiệp chậm nộp mẫu 06-GTGT thì bị phạt như thế nào?

1. Thời hạn nộp mẫu 06-GTGT của các doanh nghiệp.

cham-nop-mau-06-gtgt-theo-thong-tu-156-thi-phat-nhu-the-nao

a. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động.

Thời hạn nộp mẫu 06-GTGT đối với các doanh nghiệp đang hoạt động được quy định tại Khoản 7, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“… Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. Người nộp thuế phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20 tháng 12 của năm trước liền kề năm người nộp thuế thực hiện phương pháp tính thuế mới hoặc năm người nộp thuế tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ.”

Như vậy các doanh nghiệp đang hoạt động mà thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06 trước 20/12 năm trước.

Giả sử năm 2016, doanh nghiệp thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ thì doanh nghiệp nộp mẫu 06-GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12 của năm 2015.

b. Đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Theo quy định trên và theo Công văn số 1097/TCT-KK quy định về tiếp nhận mẫu 06-GTGT như sau:

– Trường hợp doanh nghiệp, HTX mới thành lập khi xác định thuộc trường hợp được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06-GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn nộp HSKT đầu tiên phát sinh.

Như vậy doanh nghiệp mới thành lập phải đăng ký áp dụng mẫu 06-GTGT trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên.

Giả sử doanh nghiệp thành lập tháng 9 năm 2015 thì doanh nghiệp phải đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ theo mẫu 06/GTGT trước ngày 30/10/2015.

2. Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như thế nào?

Doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nếu phải đăng ký mẫu 06-GTGT trong trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện áp dụng theo phương pháp khấu trừ mà thuộc đối tượng tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ do đó doanh nghiệp bắt buộc phải nộp mẫu 06-GTGT theo đúng thời hạn quy định.

Nếu doanh nghiệp nộp mẫu 06/GTGT sai thời hạn quy định thì doanh nghiệp phải áp dụng kê khai tính thuế theo phương pháp trực tiếp vì doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng theo phương pháp khấu trừ khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ.

Từ khóa: nộp chậm mẫu 06, không nộp mẫu 06, nộp muộn mẫu 06, nộp chậm mẫu 06 gtgt, mẫu 06-gtgt nộp chậm phạt như thế nào

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo