Công văn 5538/TCT-CS về việc khấu trừ thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 28/10/2015 4 phút đọc

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5538/TCT-CS ngày 23 tháng 12 năm 2015 trả lời cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ toàn văn Công văn 5538/TCT-CS như sau:

Công văn 5538/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 1569/CT-TTrT ngày 28/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc khấu trừ thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ (kế cả tài sản cổ định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khẩu trừ sổ thuế GTGT đầu vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT... ”

Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT: “1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khấu hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đổi với các tố chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dừng tiền mặt đổi với hàng hoá, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tong giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lẩn theo hoá đơn dưới hai mươi triệu theo giá đã có thuế GTGT. ”

Từ khóa: Công văn số 5538/TCT-CS, công văn về khấu trừ thuế GTGT, 5538, công văn 5538,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN

Hướng dẫn mới về hoàn thuế giá trị gia tăng cho DN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo