Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 6 phút đọc

Hình thức thuê tài sản cá nhân diễn ra khá phổ biến và hình thức được gặp nhiều nhất là thuê văn phòng. Vậy cơ sở nào để các cá nhân có thể ghi nhận được khoản chi phí lớn này. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các quy định cũng như hướng dẫn một số trường hợp cụ thể

Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân

Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân
Quy định về chi phí thuê tài sản của cá nhân

Theo quy định tại điểm 2.5, khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính về các khoản chi phí không được trừ khi quyết toán thuế TNDN có nêu:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.

Theo đó, các trường hợp Doanh nghiệp nếu như đảm bảo không vi phạm điều này thì mọi khoản chi phí từ thuê tài sản của cá nhân sẽ được ghi nhận là khoản chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Bên cạnh đó, trong môt số trường hợp cụ thể như thuê nhà, các doanh nghiệp cần bổ sung thêm một số giấy tờ về giấy tờ nộp tiền thuế hay hợp đồng thuê nhà của giữa doanh nghiệp với cá nhân

Mời tham khảo thêm bài viết Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn

Tương tự như thuê nhà thì các trường hợp về tài sản, doanh nghiệp cũng cần thu thập hồ sơ về việc chứng minh quyền sở hữu tài sản, hợp đồng thuê và các chứng từ về nghĩa vụ thuể để đảm bảo được khoản phí phát sinh trong doanh nghiệp

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Bảng kê mua hàng không có hóa đơn áp dụng khi nào?

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn áp dụng khi nào?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo