Bảng kê mua hàng không có hóa đơn áp dụng khi nào?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 08/06/2017 6 phút đọc

Là một điểm quan trong đối với các công ty thu hàng, đặc biệt là thu mua nông sản hoăc các công ty xuất khẩu hàng hóa nông sản, hàng thủ công vì rất nhiều mặt hàng doanh nghiệp thu mua từ người dân mà không có hóa đơn. Vì vậy, Đại lý thuế Công Minh xin ra các Trường hợp được phép lâp Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn

Bảng kê mua hàng không có hóa đơn áp dụng khi nào?
Bảng kê mua hàng không có hóa đơn áp dụng khi nào?

Theo quy định tại mục 2.4, khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về các khoản chi phí không được trừ, Doanh nghiệp trong các trường hợp sau phải lập bảng kê hàng hóa cũng như tập hợp chứng từ thanh toán nếu muốn khoản chi phí này đủ điều kiện ghi nhận chi phí được trừ:

- Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra; - Mua đất, đá, cát, sỏi của hộ, cá nhân tự khai thác trực tiếp bán ra; - Mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt; - Mua tài sản, dịch vụ của hộ, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra; - Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm). Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí được trừ. Các khoản chi phí này không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua hàng hóa, dịch vụ trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua hàng thì cơ quan thuế căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, việc áp dụng bảng kê sẽ rất phù hợp với các doanh nghiệp thường xuyên thu mua hàng hóa của các hộ dân sản xuất mà không kinh doanh các mặt hàng này. Đặc điểm này phù hợp với các công ty chế biên, xuất khẩu hàng hóa từ người dân.

Mời các bạn xem thêm các bài viết liên quan

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn hạch toán hạch toán tài sản cố định cho các trường hợp phát sinh

Hướng dẫn hạch toán hạch toán tài sản cố định cho các trường hợp phát sinh

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo