Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không? Nếu không được tính hạch toán như thế nào? Vào khoản nào trên báo cáo tài chính. Công ty nộp Lệ phí trước bạ xe ô tô vào kho bạc bằng tiền mặt như vậy có được đưa vào chi phí không?

Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không
Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

– Căn cứ hướng dẫn tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:

“Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:

1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:

a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Theo hướng dẫn trên thì Lệ phí trước bạ xe ô tô mà Công ty ông nộp bằng tiền mặt hay chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước đều không được đưa vào chi phí mà phải hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định ( xe ô tô).

Mời các bạn xem tiếp:

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …