Đăng kiểm nhiều xe một lúc có giá trị hơn 20 triệu

haivtca Tác giả haivtca 31/05/2016 7 phút đọc

Đăng kiểm nhiều xe một lúc có giá trị hơn 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Có một bạn kế toán hỏi như sau: Các xe tải của công ty hoạt động thi công ở nhiều công trình và ở nhiều tỉnh, khi đến hạn mua phí sử dụng đường bộ và đi đăng kiểm thì các xe đến trung tâm đăng kiểm để mua phí và đăng kiểm. Do có một số xe hết hạn cùng lúc nên đi đăng kiểm và mua phí cùng nhau nên tiền phí trên 20.000.000 đồng. Vậy kính hỏi công ty có bắt buộc phải chuyển khoản không vì nếu chuyển khoản thì phải làm thủ tục đăng ký rất lâu.

Đăng kiểm nhiều xe một lúc có giá trị hơn 20 triệu thanh toán bằng tiền mặt có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Nội dụng thanh toán bằng tiền mặt đối với chi phí dịch vụ trên 20 triệu đồng?

- Tại khoản 10, Điều I Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính về Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

-Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 9, Chương 2, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế quy định như sau:

“1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.”

Căn cứ quy định trên, khi Công ty mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì Công ty mới đủ Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Mời các bạn xem tiếp:

Edit

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

Nộp Lệ phí trước bạ bằng tiền mặt có được đưa vào chi phí không

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo