Những trường hợp kê khai bổ sung và không phải kê khai bổ sung thuế GTGT

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/12/2014 5 phút đọc

Trên thực tế, không phải bạn kế toán nào thực hiện phần khai thuế GTGT lần đầu đều đầy đủ và chính xác theo số lượng hóa đơn của công ty. Vẫn còn những sai sót xảy ra, tuy nhiên, việc sửa chữa sai sót đó có cần tới việc lập một tờ khai bổ sung thuế GTGT hay không còn phụ thuộc vào sai sót đó. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Những trường hợp kê khai bổ sung và không phải kê khai bổ sung thuế GTGT

Những trường hợp phải kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

Sau khi hết hạn thời gian kê khai của kỳ kê khai có sai sót thì kế toán phải làm kê khai bổ sung điều chỉnh trong những trường hợp sau:

- Kê khai thừa hóa đơn đầu ra: kê khai trùng hóa đơn, kê khai thừa hóa đơn đầu ra

- Kê khai thừa hóa đơn đầu vào: kê khai trùng hóa đơn, kê khai thừa hoà đơn đầu vào

- Không chuyển số thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

- Hóa đơn đầu vào phải giảm do không đủ điều kiện khấu trừ đã kê khai khấu trừ trước đó.

- Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót chưa kê khai và kỳ phát sinh

- Hóa đơn đầu ra đã kê khai nhưng kê khai không đúng doanh thu và thuế đầu ra

- Hóa đơn đầu vào đã kê khai nhưng kê khai không đúng doanh thu và thuế đầu vào

Chú ý:

+ Chỉ kê khai bổ xung khi cơ quan thuế chưa công bố Quyết định kiểm tra, thanh tra tại đơn vị

+ Nếu việc kê khai bổ sung mà không làm thay đổi thuế như kê khai sai tên, địa chỉ, số hóa đơn thì không phải lập mẫu 01/KHBS

+ Nếu việc kê khai bổ sung dẫn đến làm thay đổi số thuế phải nộp hoặc số thuế được khấu trừ thì doanh lập phải lập mẫu 01/KHBS cùng tờ khai bổ sung đi nộp cho cơ quan thuế

Những trường hợp kê khai bổ sung và không phải kê khai bổ sung thuế GTGT
Những trường hợp kê khai bổ sung và không phải kê khai bổ sung thuế GTGT

Những trường hợp không phải kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

- Hóa đơn đầu vào chưa kê khai, bỏ sót

- Hóa đơn trả lại hàng do hai doanh nghiệp không thống nhất được mẫu mã, chất lượng sản phẩm. Khi nhận hàng người mua không đồng ý mua xuất hóa đơn trả lại hàng khi đó doanh nghiệp kê khai vào tháng phát sinh mà không phải kê khai bổ sung.

- Hóa đơn điều chỉnh giảm giá, việc thực hiện giảm giá thì doanh nghiệp xuất hóa đơn điều chỉnh giảm và kê khai vào tháng phát sinh hóa đơn giảm mà không phải kê khai bổ sung.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Các quy định thuế đối với doanh nghiệp tư nhân

Các quy định thuế đối với doanh nghiệp tư nhân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo