Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không?

haivtca Tác giả haivtca 03/02/2015 9 phút đọc

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không? Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH dựa trên mức nào nếu tiền lương thực tế của người lao động nhiều hơn so với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có được không?

1. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2015

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không?
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 tại Điều 94 quy định mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung. 2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.”

Căn cứ theo quy định trên và theo Công văn số 1374/BHXH-BT của BHXH ngày 16 tháng 04 năm 2012 quy định về tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH thì tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp ngoài tiền lương ghi trên hợp đồng lao động có thể có các khoản phụ cấp quy định tại các hồ sơ khác như quy chế tài chính, điều lệ công ty, quy chế lương thì tiền lương thực tế người lao động được nhận sẽ cao hơn mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

2. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016.

Theo Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 tại Điều 90 quy định về tiền lương như sau:

“1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.”

Theo quy định của Bộ luật lao động thì tiền lương của người lao động gồm có rất nhiều khoản như tiền lương theo công việc, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Do đó Luật Bảo hiểm xã hội cũng có những điều chỉnh về mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để phù hợp với tiền lương theo quy định của Luật Lao Động số 10/2012/QH13

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 89, Khoản 2 quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

“2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.”

Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 theo đó:

- Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017 doanh nghiệp đóng BHXH của người lao động dựa trên mức lương và phụ cấp lương theo quy định của luật lao động. Tức là tiền lương đóng BHXH dựa trên các khoản tiền lương trên hợp đồng và các khoản phụ cấp lương cố định trên hợp đồng và trên các quy chế lương và thỏa ước lao động tập thể. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có thể nhỏ hơn tiền lương thực nhận nếu trong tháng đó người lao động được nhận có khoản bổ sung như thưởng lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng doanh thu cuối năm nếu có và một số các khoản bổ sung khác.

- Từ 01/01/2018 trở đi thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định. Khi đó tiền lương đóng bảo hiểm xã hội sẽ bằng với tiền lương thực nhận của người lao động.

Từ khóa: tiền lương đóng bảo hiểm xã hội nhỏ hơn tiền lương thực tế có được không, tiền lương đóng bảo hiểm ít hơn tiền lương thực nhận của người lao động,

Bài viết liên quan:

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo