Tổng hợp luật phí và lệ phí

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/01/2015 2 phút đọc
Quy định về phí và lệ phí được quy định trong thông tư: Thông tư 34/2013/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật phí và lệ phí để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 34/2013/TT-BTC – Hướng dẫn Lệ phí trước bạa

Thông tư 34/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 124/2011/tt-btc ngày 31/8/2011 của bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
  • Toàn văn nội dung Thông tư 34/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần phí và lệ phí

  • Slide bài giảng về phí và lệ phí Tại đây
  • Câu hỏi trắc nghiệm về phí và lệ phí Tại đây
  • Bài giảng về phí và lệ phí Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 30/2013/TT-BTC

Thông tư 30/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo