Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 15/09/2013 5 phút đọc

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp với các dự án đầu tư ngoài tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo thông tư 156

Tải mẫu tờ khai thuế GTGTdành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT

Cách kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Ngoài các chỉ tiêu từ 1 đến 20, người nộp thuế cần điền đầy đủ thông tin của người nộp thuế và thông tin hợp đồng dịch vụ đại lý thuế thì các chỉ tiêu còn lại sẽ được điền như sau:

Chỉ tiêu 21: Lấy từ chỉ tiêu 32 của tờ khai kỳ trước

Chỉ tiêu 21a: Lấy từ chỉ tiêu 32 của tờ khai của chủ đầu tư từ kỳ trước

Chỉ tiêu 22: Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ lầy từ Dòng 3 trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

Chỉ tiêu 23: Thuế GTGT Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ, lầy từ bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT

Chỉ tiêu 24, 25 Điều chỉnh thuế tăng GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước khi Chỉ tiêu 32 trên KHBS dương

Chỉ tiêu 26, 27 Điều chỉnh thuế giảmGTGT của HHDV mua vào các kỳ trước khi Chỉ tiêu 32 trên KHBS dương

Chỉ tiêu 28 Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào= [23]+[25]-[27])

Chỉ tiêu 28a: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế

Chỉ tiêu 29: Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a])

Chỉ tiêu 30a: Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn

Chỉ tiêu 30: Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn

Chỉ tiêu 31: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ

Chỉ tiêu 32: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] )

Hy vọng, với những chia sẻ trên thì người nộp thuế có thể hoàn thành tờ khai thuế GTGT cho các dự án đầu tư

Mời các bạn xem thêm

hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo