Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm
Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm
Các bạn có thể tải về Mẫu số 04tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: Từ khóa: Mẫu số 04, Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế giảm
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Bài viết tiếp theo

Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Mẫu 05 cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo