Home » Bài đăng » Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng
Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Các bạn có thể tải về Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 03, Mẫu số 03 danh sách nhân viên đại lý thuế,

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …